Strona główna » Dla mieszkańców » Gospodarka odpadami
26
lut
2021

Zmiana zasad wnoszenia opłaty za śmieci

Każdy Polak i każdy mieszkaniec Gminy Łomża zobowiązany jest do właściwego segregowania odpadów komunalnych. Każdy też winien współuczestniczyć w ponoszeniu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotychczas w Gminie Łomża były one rozliczane na gospodarstwa, a od kwietnia będą na osoby – czyli tak, jak w pozostałych gminach w regonie. 

Przez ostatnie lata w Gminie Łomża opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona była od gospodarstwa domowego z rozróżnieniem czterech grup: jednoosobowego, 2-3 osobowego, 4-5 osobowego oraz 6 i więcej osobowego. Od kwietnia właściciel nieruchomości będzie zobowiązany ponosić opłatę za każdą mieszkającą osobę. Zmianę systemu wnoszenia opłat, na wniosek Wójta Gminy Łomża, jednogłośnie zaakceptowali wszyscy radni gminy uczestniczący w sesji Rady Gminy 26 lutego 2021 r. Zgodnie z decyzją radnych wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 25 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się  kompostowniki i powstające w gospodarstwie bioodpady są w nich kompostowane, będą mogli skorzystać ze zwolnienia w wysokości 1 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, czyli będą wnosić opłaty w wysokości 24 zł miesięcznie od osoby.
- Zmiana systemu naliczania opłat z systemu od gospodarstwa na system za osobę wynika z coraz częstszej praktyki zaskarżania przez prokuraturę takiego rozliczania, ale także ze społecznego poczucia sprawiedliwości, że więcej osób wytwarza więcej śmieci, więc powinni więcej płacić – uzasadniał Wójt Gminy Piotr Kłys. -  Niestety gminne koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są coraz wyższe. Jest to konsekwencją tego, że śmieci produkujemy coraz więcej, ale także tego, że opłaty za ich utylizację są coraz wyższe.

W 2020 roku koszt gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Łomża wyniósł ponad 2 mln 200 tys. zł, a na 2021 rok szacowany jest już na blisko 2 mln 600 tys. zł.

- To jest koszt, który powinni ponieść solidarnie wszyscy mieszkańcy, którzy wytwarzają śmieci - tłumaczy Wójt Piotr Kłys. - Zmiana sposobu naliczania opłat spowoduje, że dla niektórych mieszkańców Gminy Łomża od kwietnia opłaty za śmieci spadną – to np. rodziny dwuosobowe. Niektórzy będą płacili tyle samo co dotychczas – to gospodarstwa jednoosobowe. Niestety niektórzy będą musieli ponosić wyższe obciążenia – to przede wszystkim gospodarstwa wieloosobowe i wielopokoleniowe, w których razem żyją dziadkowie, rodzice i dzieci.

Każdy zobowiązany jest do właściwego segregowania odpadów komunalnych. Mieszkańcy, którzy nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów mogą zostać obciążeni tzw. kwotą podwyższoną, która będzie wynosić 70 zł miesięcznie od osoby.

Zmiana sposobu naliczania opłaty za śmieci, która nastąpi od 1 kwietnia, powoduje konieczność złożenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Domki letniskowe włączone do systemu śmieciowego

Podczas piątkowej sesji Rada Gminy Łomża podjęła także uchwałę włączającą do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi także właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem mogą oni być zobowiązani jedynie do wnoszenia opłaty ryczałtowej za cały rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości. Zgodnie z decyzją Rady Gminy Łomża ta opłata będzie wynosiła 180 zł. Jeżeli obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny nie jest wypełniany opłata ta wynosić będzie 550 zł za rok. Właściciele nieruchomości letniskowych na terenie Gminy Łomża będą zobowiązani wnosić opłaty za śmieci od 2022 roku.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

Załączniki

  1. Nowa deklaracja

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.