Strona główna » Dla mieszkańców
4
lut
2021

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych

Gmina Łomża rozpoczyna rekrutację do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

ZARZĄDZENIE NR 158/21

WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 29 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łomża na rok szkolny 2021/2022.

   Na podstawie, art.154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust 2 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.910 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1.  Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolony 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomża .

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomża.

 

 Czynność

 Postępowanie rekrutacyjne

 Postępowanie uzupełniające

 

Złożenie wniosku o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

15.02.2021 -   

01.03.2021 do godziny  15.00

-

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2021 - 15.03.2021
do godziny 15.00

 

07.06.2021 15.06.2021
do godziny  15.00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe                        

 

(Dz.U. z 2020 r. poz.910 z późn. zm.)

do 19.03.2021 do godziny 15.00

do 17.06.2021 r.
do godziny 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22.03.2021 do godziny 15.00
 

 18.06.2021
    do godziny

    13.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 01.04.2021- godziny 15.00

do 21.06.2021
do godziny                15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

02.04.2021
do godz. 15.00

22.06.2021
do godziny 13.00

§ 2.  Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolony 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomża .

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomża

 

 Czynność

 Postępowanie rekrutacyjne

 Postępowanie uzupełniające

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły  podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15.02.2021 -        02.03.2021 do godziny  15.00

01.06.2021-11.06.2021

do godziny 15.00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły  podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                        (Dz.U. z 2020 r. poz.910 z późn. zm.)

do 09.03.2021 do godziny 15.00

do 15.06.2021 r.

do godziny 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

10.03.2021 do godziny 15.00
 

do 16.06.2021

do godziny 13.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 22.03.2021 godziny 15.00

do 21.06.2021
do godziny                  15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     23.03.2021
   do godz. 15.00

22.06.2021
do godziny 13.00

§ 3.  W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Gminy Łomża Nr XXIX/183/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łomża na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz w uchwale Rady Gminy Łomża NR XXIX/184/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomża dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej.

§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół Podstawowych Gminy Łomża.

§ 5.  Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w siedzibach Szkół Podstawowych Gminy Łomża w siedzibie Urzędu Gminy Łomża oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.gminalomza.pl .

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łomża

Piotr Kłys

 

Zdjęcie autorstwa Arthur Krijgsman z Pexels
Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.