Strona główna » Dla mieszkańców » Gospodarka odpadami
23
gru
2019

Odpady komunalne: Jakie zmiany czekają nas od 1 stycznia 2020r.?

Wraz z nowym 2020 rokiem zmienia się system gospodarki odpadami w gminie Łomża. Zmiany te są związane z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579). Rada Gminy Łomża została zobligowana do podjęcia szereg uchwał, w celu dostosowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Łomża do znowelizowanej ustawy, w tym m.in.: uchwałę nr IX/78/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomża. Co to w praktyce oznacza dla mieszkańców?

Przede wszystkim ustawa narzuca na mieszkańców obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości, którzy mają zadeklarowaną nieselektywną zbiórkę, zobowiązani są do złożenia deklaracji zmieniającej sposób zbiórki na selektywny. W przypadku stwierdzenia niewykonania przez mieszkańca obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, będzie musiał zapłacić karę w wysokości prawie czterokrotności stawki podstawowej. Jednocześnie właściciele nieruchomości, którzy bioodpady kompostują w przydomowych kompostownikach, zapłacą niższą stawkę za odbiór śmieci.

 

Zmienia się także sposób segregacji odpadów, bowiem dodatkowo selektywnie należy zbierać papier.

grafika segregowanie.PNG

 UWAGA!

Zmianie ulega także rachunek bankowy do opłat za odpady:
19 8757 0001 0000 1717 2000 0670,
więcej informacji pod nr tel. 86 4737340.

Przypominamy, że miesięczną opłatę wnosi się bez wezwania, kwartalnie w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach: kwartał I – do 15 marca, kwartał II – do 15 maja, kwartał III – do 15 września, kwartał IV – do 15 listopada. Opłatę uiszcza się w Banku Spółdzielczym w Łomży, u inkasenta lub przelewem na rachunek bankowy – dane do przelewu: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, nr. rachunku: 19 8757 0001 0000 1717 2000 0670 (w tytule przelewu należy napisać: odpady za m-ce: dany kwartał lub miesiące i rok 202.. oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady).

 

KONTAKT:

Podmiot odbierający odpady: WINPOL, Łomża, ul. Towarowa 15. tel. 86 2190302

Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej 1a:

- w sprawach gospodarki odpadami w Gminie Łomża: pok. nr. 1, tel. 86 4737321,

- w sprawie opłat (zaległości i nadpłaty): pok. nr. 16, tel. 86 4737340.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

Załączniki

  1. deklaracja

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.