Strona główna » Aktualności
23
maj
2019

Gmina Łomża z kolejną umową o dofinansowanie funkcjonowania Klubów Seniora w Gminie!

Autor treści: Małgorzata Kozicka
21 maja 2019 roku w Białymstoku została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu Nr RPPD.07.02.01-20-0034/18 pt. „Rozwój usług społecznych w Gminie Łomża” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Działania 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego – reprezentowanym przez Artura Kosickiego – Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Stanisława Derehajło – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego a Gminą Łomża reprezentowanym przez Piotra Kłys -Wójta Gminy Łomża

Całkowita wartość projektu wynosi: 592 377,50 zł, pozyskane dofinansowanie to kwota: 562 758,62 zł, co stanowi 95% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 20 osób powyżej 60 roku życia, niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących Gminę Łomża w nowoutworzonych Klubach Seniora w Pniewie jak i w Podgórzu. Dla każdego uczestnika Projektu zaplanowano:

- zajęcia mające na celu działalność prozdrowotną i edukacyjną, np. zajęcia ruchowe z elementami rehabilitacji, pogadanki ze specjalistami,

- zajęcia mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego oraz zwiększenie aktywności  i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, np. warsztaty pracy twórczej, warsztaty tematyczno-kulturalne,

- organizacja wyjazdów mających na celu działalność kulturalną, w tym kultury fizycznej, np. wyjazdy do kina, do teatru, na basen.

W czasie realizacji Projektu, tj. od 01 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 roku zostanie zorganizowanych w sumie: 1 740 godzin zajęć.

Zadania w projekcie koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu.

  • Gmina Łomża z kolejną umową o dofinansowanie funkcjonowania Klubów Seniora w Gminie!
  • Gmina Łomża z kolejną umową o dofinansowanie funkcjonowania Klubów Seniora w Gminie!
Wiadomość opublikowana przez: Administrator
Tematy pokrewne (tagi): dotacje, efs, kluby seniora,

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.