Strona główna » Aktualności
28
mar
2019

GMINA ŁOMŻA Z KOLEJNYMI DOTACJAMI Z RPO

Autor treści: Ewelina Żebrowska
Dnia 20 marca 2019 roku Uchwałą Nr 29/349/2019 Zarząd Województwa Podlaskiego częściowo rozstrzygnął konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój Usług społecznych i Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 4 projekty wskazane na „Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-001/18” (lista rankingowa w załączeniu).

Projekt Gminy Łomża pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Łomża” uzyskał najwyższą liczbę punktów i został wybrany do dofinansowania. Wartość niniejszego zadania to 599 240,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Gminę wiejską Łomża poprzez realizację następujących założeń:

- utworzenie Klubu Seniora w Pniewie oraz w Podgórzu dla 10 osób niesamodzielnych (w każdym z klubów) poprzez doposażenie budynków,

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowoutworzonych Klubów w okresie od 1.04.2019 - 28.05.2022, w tym również 1740 godzin zajęć o charakterze prozdrowotnym, przeciwdziałających osamotnieniu oraz rozwijających indywidualne zainteresowania oraz aktywność.

Beneficjentem głównym projektu jest Gmina Łomża, zaś realizatorami Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża i Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

Załączniki

  1. Pobierz załącznik
Tematy pokrewne (tagi): dotacje, klub senior, pniewo, podgórze, rpo,

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.