Strona główna » Aktualności
21
mar
2019

Infrastruktura społeczna

Autor treści: Ewelina Żebrowska
„Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej na terenie Gminy Łomża w miejscowościach: Zosin, Koty, Chojny Młode, Boguszyce i Modzele Wypychy” to projekt jaki Gmina Łomża zrealizuje dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

18 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys, przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Anny Lachowskiej, podpisał umowę  z wicemarszałkami województwa podlaskiego Markiem Olbrysiem i Stanisławem Derehajło,  o dofinansowanie  projektu.

Dzięki pozyskanej przez gminę dotacji w miejscowościach: Zosin, Koty, Chojny Młode, Boguszyce i Modzele Wypychy powstaną nowe place zabaw, ścieżki rowerowe lub zostaną wyremontowane świetlice wiejskie. - Chcemy sprawić by dzieci i dorośli mieszkający na wsi mieli takie same szanse rozwoju, jak ci, którzy mieszkają w mieście – mówi wójt Piotr Kłys. Dotacja została przyznana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” PROW na lata 2014 – 2020 Gmina Łomża otrzymała 118 tys. 39 zł co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.  
- Pragniemy stworzyć mieszkańcom naszej gminy, zarówno młodszym jak i starszym, miejsca rozwoju rekreacyjno-turystycznego i integracyjnego oraz poprawić stan takiej infrastruktury w naszej gminie - wyjaśniał wójt Piotr Kłys.
Pomysł władz gminy chwalił wicemarszałek Marek Olbryś.
- Wiele osób przenosi się teraz z miast na tereny wiejskie i niezbędne jest wyrównanie dostępu do przestrzeni rekreacyjnej, do miejsc gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać wspólnie czas – mówił wicemarszałek Marek Olbryś na spotkaniu z wójtem i skarbnik gminy.
 
Oto co zrobimy w ramach projektu:
- w Zosinie, na działce o powierzchni ponad 300 m2 zlokalizowanej w centralnej części wsi powstanie plac zabaw. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim w ramach operacji planuje się wykonanie następującego zakresu prac: roboty ziemne i fundamenty, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, nawierzchnię placu zabaw, korytowanie, podbudowę, nawierzchnię placu zabaw, gospodarkę nadmiarem ziemi. Wyposażenie placu zabaw stanowić będą: huśtawka kombinowana, huśtawka podwójna Mama i Maluch, wesoła lokomotywa, wesoły wagonik, urządzenie Quadro oraz bujak żaba. Będą też ławka parkowa, kosze na śmieci i tablica informacyjna.
 
- w Kotach planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania z drogą gminną nr 152 130 B droga na łąki we wsi Koty do Miejsca Obsługi Rowerów na trasie Green Velo, na działce nr 449/4 we wsi Lutostań. W zakresie prac objętych niniejszym projektem znajduje się wykonanie następujących robót: rozbiórka istniejących krawężników i zjazdów na część posesji, ustawienie krawężników, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej polbruk grubości 6 cm o szerokości 1,50 - 2,00 m (586,15 m2) i wjazdów na posesje z kostki betonowej polbruk, o szerokości 4,00 m (135,80 m2).
 
- w Chojnach Młodych remontowany będzie budynek świetlicy wiejskiej. To jedyne miejsce spotkań mieszkańców tej miejscowości. Obecnie ściany wewnątrz budynku są w bardzo złym stanie technicznym, co znacznie utrudnia spotkania integracyjne i kulturalne mieszkańców. W ramach zadania planuje się ich remont oraz modernizację wentylacji grawitacyjnej.
 
- podobnie wyremontowana i odmalowana ma być świetlica wiejska w  Boguszycach. To także jedyne miejsce spotkań mieszkańców. W celu podniesienia życia kulturalnego i integracji mieszkańców wsi koniecznym jest wykonanie remontu wewnątrz budynku, gdyż od kilku lat ze względu na niewystarczające środki finansowe budynek nie był remontowany. W chwili obecnej ściany wewnątrz budynku jak i oprawy oświetleniowe są w bardzo złym stanie technicznym. Poza nowymi, gładkimi i domalowanymi ścianami świetlica wiejska w Boguszycach zyska także nowoczesne, energooszczędne oświetlenie.
 
- świetlica w Modzelach Wypychach również stanowi centrum spotkań i życia kulturalnego mieszkańców. Budynek podobnie jak opisane wyżej również wymaga remontu. W tej świetlicy koniecznym jest wykonanie remontu łazienki. Obecnie łazienka jest w bardzo złym stanie technicznym. Brakuje termy do ciepłej wody. Drzwi wejściowe do łazienki oraz drzwi w kabinach są poobijane i nie domykają się. W jednej z kabin brakuje sanitariatu, w kolejnej jest uszkodzony i kwalifikuje się do wymiany, co znacząco utrudnia korzystanie z łazienki.
Teraz to wszystko ma być wyremontowane.
  • Infrastruktura społeczna
  • Infrastruktura społeczna
  • Infrastruktura społeczna
Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.