Strona główna » Dla mieszkańców » Gospodarka odpadami
4
mar
2019

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ŁOMŻA

Autor treści: Ewelina Żebrowska
System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie obejmuje te nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Ustawa o utrzymania czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli gospodarstw obowiązek uiszczenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Właściciele gospodarstw domowych mają także obowiązek złożenia deklaracji, w której określają ilość osób zamieszkujących w danym gospodarstwie oraz określą, czy zbierane i obierane z gospodarstwa śmieci będą segregowanie bądź nie. Od tych deklaracji uzależniona jest wysokość wnoszonej opłaty.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami odpady zmieszane odebrane na terenie gminy Łomża, muszą być przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii k. Miastkowa, którą zarządza spółka należącą do Miasta Łomży tj. Zakład Przetwarzania Odpadów Sp. z o.o. w Łomży.

Prezydent Miasta Łomży zarządzeniem nr. 387/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. podniósł cenę przyjęcia 1 tony odpadów zmieszanych w RIPOK Czartoria z 303,92 zł na 426,60 zł (podwyżka o 122,68 zł).

Jeszcze przed podwyżką obowiązująca także Gminę Łomża cena przyjęcia odpadów zmieszanych była jedną z najwyższych w województwie, a teraz jest zdecydowanie najwyższa.
Według wyliczeń urzędników gminy Łomża w roku 2019, koszt zagospodarowania odpadów zmieszanych w Zakładzie Gospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Łomży – RIPOK Czartoria wyniesie nasz samorząd 1 010 274,12 zł. Do tego dochodzą inne koszty w tym: odbiór i transport odpadów z gospodarstw do zakładu w Czartorii, współfinansowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, koszty zagospodarowania odpadów segregowanych, zlecenia interwencyjne, koszty administracyjne czy kampania edukacyjna - oszacowane łącznie na 496 562, 85 zł. 
Zdecydowana większość kosztów gospodarki odpadami komunalnymi, to koszty zagospodarowania odpadów zmieszanych, których udział w gminnym systemie wynosi 67%. Jest to koszt na który Urząd Gminy nie ma wpływu, ale każdy z nas mieszkańców, prowadząc dokładną segregacje śmieci w gospodarstwach, może wpływać na jego ograniczenie.

 

Wobec znaczącej podwyżki opłat w RIPOK Czartoria, braku możliwości skorzystania z innych tego typu instalacji i prawnego zakazu dotowania z budżetu Gminy gospodarki odpadami komunalnymi, władze gminy zostały zobligowane do regulacji cen. Podczas sesji Rady Gminy Łomża 31. stycznia 2019 roku, radni gminy niemal jednomyślnie – 11 głosami na 12 głosujących – zdecydowali o przyjęciu zaproponowanego przez wójta Piotra Kłysa nowego cennika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Łomża. Zacznie on obowiązywać od 1. kwietnia 2019 r. (cennik w załączeniu)

 

Warto podkreślić, że wnosząc opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy gminy Łomża mają zapewnioną najszerszy w regionie zakres usług. Należy do niego: 

 

Frakcja

Gmina Łomża

papier

 

plastik, metal, odpady wielomateriałowe

 

szkło

12

plastik, metal, papier, odpady wielomateriałowe

12

odpady ulegające biodegradacji

19

odpady zmieszane

24

przeterminowane leki i chemikalia

2

zużyte baterie i akumulatory

2

zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

2

meble i inne odpady wielkogabarytowe

2

zużyte opony

2

odpady zielone

2

odpady budowlane i rozbiórkowe

2

SUMA WSZYSTKICH FRAKCJI, ODBIORÓW W CIĄGU ROKU

81

 

 

 

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

Załączniki

  1. Pobierz załącznik

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.