Strona główna » Inwestycje
9
maj
2018

Wyczekiwana umowa na przebudowę drogi w Starych Sierzputach została podpisana

Wójt Piotr Kłys podpisał 20 kwietnia 2018 r. w obecności sołtys pani Doroty Modzelewskiej z prezesem firmy BIK Projekt Sp. z o.o. Robertem Skarżyńskim umowę na przebudowę drogi w Starych Sierzputach.

Wykonawca planuje przystąpić do robót na początku lipca. Termin ten wynika z trwającego postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę.  Zakończenie przebudowy planowane  jest 31.10.2018 roku.

W zakresie robót przewidziane jest wykonanie przebudowy całej drogi o długości 1060 m przez wieś, aż do drogi krajowej nr 61. Dodatkowo wraz z budową drogi przewidziane jest wykonanie nowoczesnego oświetlenia typu LED na całej jej długości oraz wymiana wszystkich lamp oświetleniowych we wsi.  Szerokość jezdni przez wieś będzie wynosiła 6 do 6,5 m, natomiast poza wsią 5 m. Warto zaznaczyć, że we wsi planowane jest wykonanie barier zabezpieczających pieszych na całej długości stawu. Innowacyjność zostanie zastosowana przez wykorzystanie nowoczesnej technologii – dotychczas niestosowanej przy budowie gminnych dróg – do budowy skarpy wzdłuż stawu.

 

 

W związku z przebudową drogi konieczne jest przebudowanie systemu odwodnienia drogi oraz sieci telekomunikacyjnej. Na całym odcinku wykonana będzie nowa nawierzchnia bitumiczna. Obecna droga prowadząca przez las przed wsią znajduję się w większości na działkach prywatnych, natomiast projekt przewiduje jej wykonanie obok, czyli w istniejącym pasie drogowym.

Stare Sierzputy będą trzecią wioską o zabudowie typowo rolniczej, która będzie mogła cieszyć się nową, bezpieczną drogą – mówi wójt Piotr Kłys – Przy okazji przebudowy drogi planujemy, w przypadku wystąpienia oszczędności, uporządkować również plac przy altanie. Chcemy wykorzystać do tego nawierzchnię destrukt, który powstanie po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, a pozostałą część przeznaczyć do naprawy dróg w rejonie wsi. Będzie to spełnienie oczekiwań i wniosków mieszkańców.

Mieszkańcy wsi podjęli już działania we własnym zakresie, przeznaczając fundusz sołecki z ostatnich dwóch lat  na oczyszczenie stawu. Wszystkie czynności podejmowane zarówno przez mieszkańców jak i gminę służą poprawie bezpieczeństwa oraz mają wpływ na estetykę wsi.

  • Wyczekiwana umowa na przebudowę drogi w Starych Sierzputach została podpisana
  • Wyczekiwana umowa na przebudowę drogi w Starych Sierzputach została podpisana
  • Wyczekiwana umowa na przebudowę drogi w Starych Sierzputach została podpisana
Wiadomość opublikowana przez: Administrator