Strona główna » Dla mieszkańców » Gospodarka komunalna
15
mar
2018

Gmina Łomża z nową umową na odbiór ścieków

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża Sławomir Gawrych, w imieniu Wójta Gminy Łomża podpisał z prezesem zarządu MPWiK w Łomży Mariuszem Konopką nową umowę na odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej gminy Łomża. Gwarantuje ona ciągłość świadczenia usług przez miejską spółkę na rzecz naszych sołectw.

Poprzednia umowa, obowiązująca od początku zeszłego roku roku została wypowiedziana przez MPWiK w styczniu br. Wobec braku uzasadnienia w przesłanym do Urzędu Gminy dokumencie, wójt Piotr Kłys podjął z dyrektorem Konopką rozmowy na temat przyczyn wypowiedzenia dotychczasowych warunków świadczenia usług oraz zasad na jakich dalsza współpraca może się odbywać. Swoją decyzję prezes oparł na analizie i kalkulacji kosztów odbioru ścieków z gminnych miejscowości – Starych i Nowych Kupisk, Bożenicy i Konarzyc, z której wynikało, że dotychczasowa płatność ze strony gminy nie pokrywała w pełni kosztów usługi. Jest to powodem podwyższenia ogólnej ceny za odbiór ścieków.

- Zapewnienie stabilnego dostępu mieszkańców do podstawowych usług świadczonych w ramach zadań własnych gminy jest moim obowiązkiem jako wójta gminy – mówi Piotr Kłys.
- Zakład Usług Komunalnych zrobi wszystko, aby podwyższone przez łomżyńskie MPWiK koszty odbioru naszych ścieków były jak najmniej odczuwalne dla użytkowników sieci – dodaje dyrektor Gawrych.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator