Strona główna » Inwestycje
15
lut
2018

Klub "Senior+" powstanie w Pniewie

Gmina Łomża znalazła się w gronie 214 gmin, które otrzymają dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie placówek „Senior+” w 2018 r. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki 80% dotacji w obecnej siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie powstanie Klub „Senior+” przeznaczony dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy, którzy ukończyli 60 lat – zarówno mężczyzn, jak i kobiet, a także osób niepełnosprawnych.

Projekt, który gmina będzie realizować ma na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, a także zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej i opiekuńczej.

W ramach projektu, jeszcze w tym roku, gmina przeprowadzi remont pomieszczeń w budynku będącym jej własnością, który jest w części użytkowany przez GOK w Pniewie oraz wyposaży go w niezbędny sprzęt i urządzenia do prowadzenia zaplanowanych działań skierowanych do seniorów. Natomiast w okresie funkcjonowania Klubu „Senior +” po 2018 roku, planuje organizację spotkań aktywizujących i integrujących seniorów.

foto: pexels.com

Wiadomość opublikowana przez: Administrator