Strona główna » Inwestycje
14
lut
2018

Komunikat w sprawie planowanego gazociągu Polska - Litwa

Informacja dotycząca inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”

Firma Górnicze Biuro Projektów PANGAZ sp. z o.o. działająca w imieniu i na rzecz GAZ – SYSTEM S.A. na podstawie umowy z inwestorem, rozpoczyna z dniem 12 lutego 2018 r. wizje lokalne na terenie południowego odcinka gazociągu Polska – Litwa, mającego swój początek na terenie tłoczni gazu Hołowczyce (woj. mazowieckie) i koniec na terenie Zespołu Zaporowo-Upustowego  w miejscowości Rudka Skroda (woj. podlaskie).

W związku z tym, na terenach planowanej inwestycji mogą pojawić się osoby i samochody z w/w firmy. W przypadku konieczności wejścia na teren prywatny i wykonania tam czynności związanych z pracami geologicznymi, będą one indywidualnie uzgadniane z właścicielami.

foto: www.inzynieria.com

Wiadomość opublikowana przez: Administrator