Strona główna » Inwestycje
4
sty
2018

Inwestycyjny budżet gminy

Wydanie około 12 milionów złotych na inwestycje przewiduje uchwalony pod koniec ubiegłego roku budżet Gminy Łomża na 2018 rok. To rekordowo wysoka kwota. W 2017 na ten cel zapisane było prawie 8 mln zł, a w 2015 roku - tylko 3,6 mln zł. Największe i najbardziej kosztowne inwestycje związane będą z infrastrukturą wodociągową oraz drogami gminnymi.

Przyjęty na grudniowej Sesji Rady Gminy - 11 głosami „za”, przy tylko 1 głosie „przeciw” i 2 wstrzymującymi - budżet Gminy Łomża na 2018 rok zakłada dochody na poziomie 42 mln złotych, oraz wydatki na ponad 47 milionów. Ponad jedna czwarta środków ma być wydana na inwestycje zmierzające przede wszystkim do poprawy jakości życia mieszkańców gminy. W sumie będzie to 12 mln złotych, przy czym na inwestycje drogowe i infrastruktury wodociągowej, gmina planuje wydać ponad 9 mln złotych.
- Po raz pierwszy w historii naszej gminy wydatki inwestycyjne będą aż tak wysokie. Jest to związane z podejmowaniem wielkich przedsięwzięć, do których zalicza się przebudowa stacji uzdatniania wody w Podgórzu i Starych Modzelach – mówi wójt Piotr Kłys. - Inwestycja ta pochłonie ok. 4,3 mln zł, przy czym blisko połowę pokryje dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki temu zapewnimy mieszkańcom stały dostęp do jakościowo dobrej wody pitnej.

Jakie inwestycje drogowe planujemy?

W budżecie na 2018 rok na inwestycje drogowe gmina przeznaczy ponad 4,7 mln zł. To pieniądze na budowę, wykupy gruntów pod drogi czy opracowanie niezbędnych dokumentacji. Warto w tym miejscu wskazać kilka inwestycji drogowych, które zaplanowaliśmy na ten rok:

- ul. Leśna w Konarzycach,
- ul. Janowska w Starych Kupiskach,
- ul. Parkowa w Starej Łomży przy Szosie,
- ul. Kościelna i oświetlenie ulicy Pięknej w Podgórzu,
- ul. Sosnowa w Wygodzie,
- I etap przebudowy ul. Spokojnej w Giełczynie,
- ul. Lipowa w Pniewie,
- droga przez wieś Mikołajki i Boguszyce,
- oświetlenie ul. Zielonej w Jednaczewie,
- I etap odwodnienia i budowy chodnika we wsi Nowe Kupiski,
- I etap przebudowy chodnika w Giełczynie przy ul. Spokojnej,
- droga przez wieś Stare Sierzputy aż do DK nr 61,
- remont chodnika na ul. Leśnej w Wygodzie.

Dokumentacje na drogi

Aby przygotować się do robót w 2019 r. planowane jest również sporządzenie dokumentacji na kolejne inwestycje drogowe, z których wymienić można ul.  Akacjową w Pniewie, ul. Boczną w Konarzycach, drogę Milewo-Milewo Kolonia, ul. Górzystą, Jesionową i Jałowcową w Giełczynie, Bożenica - Stare Sierzputy, ul. Cichą w Starych Kupiskach, ul. Wiejską w Starej Łomży przy Szosie - wylicza włodarz gminy.

Miliony na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska

Duże środki będą przeznaczone także na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. W sumie na ten cel ma iść ponad 2,3 mln zł, przy czym znaczna część środków to realizacja dofinansowanych z projektu unijnego montaży kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na domach mieszkańców gminy. Jest to pierwszy tego typu projekt realizowany przez gminę, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli korzystać z odnawialnych źródeł energii. Wartość tego projektu to ponad 2,2 mln zł. 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ponad pół miliona złotych wydanych ma być w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, a kolejne 128 tys. na inwestycje w kulturę fizyczną. Z tych środków ma być m.in. przeprowadzona adaptacja budynku po hydroforni na świetlicę w Starej Łomży przy Szosie, czy budowa siłowni zewnętrznych także m.in. w Wygodzie, Starych Modzelach, Janowie, Mikołajach i Pniewie. 
W wydatkach inwestycyjnych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w budżecie gminy na 2018 rok zapisane jest ponad 125 tys. zł. Pieniądze przeznaczone będą na doposażenie i remonty gminnych jednostkach OSP, a także zakup samochodu pożarniczego. Warto też wspomnieć, że dwa miliony złotych gmina otrzymała na inwestycję związaną z budową biblioteki w Starych Kupiskach oraz remont i modernizacja filii w Wygodzie i Konarzycach. Pieniądze to dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

Liczne inwestycje wymagają nakładów finansowych

Tak licznych inwestycji nie udałoby się nam planować bez pozyskania zewnętrznych pieniędzy. W pierwszej kolejności to dotacje przede wszystkim ze środków unijnych. Na kilka już mamy decyzje, ale są też i takie, o które jeszcze zabiegamy. Część inwestycji będzie finansowana z planowanego do zaciągnięcia kredytu. Ma to być kwota 6 mln złotych, ale zapewniam, że nie będzie on stanowił zbytniego obciążenia dla budżetu naszej gminy – mówi wójt Piotr Kłys. – Wskaźnik jednoroczny spłaty kredytów w 2015 r. wynosił 6%, a w 2018 r. 2,35%. Natomiast w 2019 r., kiedy będziemy spłacali planowany do zaciągnięcia w 2018 r. kredyt w wysokości 6 mln, wskaźnik ten wyniesie 5,20%. 

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.