Strona główna » Dla mieszkańców
12
gru
2017

Podsumowano prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Łomża

Program Rewitalizacji jest narzędziem niezbędnym do odpowiedniego planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych projektów z zakresu rewitalizacji. W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie odbyła się konferencja podsumowująca prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022.

Konferencję otworzył Wójt Gminy Łomża – Piotr Kłys. W przemówieniu podkreślił jak ważny jest „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022” , gdyż stanowi podstawę do realizacji działań, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców wyznaczonego obszaru rewitalizacji, w szczególności tych, którzy są zagrożeni wyłączeniem z lokalnej społeczności, aby w konsekwencji doprowadzić do ich integracji społecznej.
Konferencję poprowadzili eksperci – pan Maciej Huculak, reprezentujący S&H Consulting z Augustowa, który przedstawił podsumowanie prac nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022” oraz system jego wdrażania i monitoringu.
Podczas konferencji przedstawiono listę przedsięwzięć zgłoszonych w otwartej procedurze naboru kart przedsięwzięć do Programu Rewitalizacji. Zadania – poprzez stronę internetową gminy oraz bezpośrednio na spotkaniach konsultacyjno-warsztatowych i w siedzibie Urzędu Gminy Łomża – zgłaszane były w ostatniej fazie prac nad Programem Rewitalizacji. Ze zgłoszonych przedsięwzięć wybrano te, które mają największy potencjał dokonywania oczekiwanych zmian na obszarze rewitalizacji i obszarze zdegradowanym (umieszczono je na liście przedsięwzięć rewitalizacyjnych). Co ważne – kryterium umieszczenia zadania– było rozwiązywanie zdefiniowanych problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Wszystkie przedsięwzięcia w sumie 35, umieszczone w ramach niniejszego mają niebagatelne znaczenie dla prawidłowości i efektywności prowadzonego na obszarze gminy Łomża procesu rewitalizacji społeczno-gospodarczej.
W dalszej części spotkania – które prowadzone było przez panią Agnieszkę Maszkowską z Fundacji SocLab z Białegostoku- zaprezentowano rolę partycypacji społecznej w procesie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Łomża oraz możliwości wsparcia projektów rewitalizacyjnych w ramach różnych źródeł finansowania.
Udział w konferencji wziął Przewodniczący Rady Gminy, radni i sołtysi z terenu gminy, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, instytucji kultury, pracownicy Urzędu Gminy oraz inne osoby zainteresowane Lokalnym Programem Rewitalizacji.

  • Podsumowano prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Łomża
  • Podsumowano prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Łomża
  • Podsumowano prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Łomża
  • Podsumowano prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Łomża
  • Podsumowano prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Łomża
  • Podsumowano prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Łomża
Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.