Strona główna » Dla mieszkańców » Gospodarka odpadami
7
mar
2018

Zgłoś odbiór odpadów problemowych do końca marca

W kwietniu 2018 r. zorganizowany zostanie odbiór odpadów problemowych z terenu gminy Łomża - bezpośrednio z posesji mieszkańców. Zapotrzebowanie odbioru odpadów należy zgłosić do dnia 30 marca 2018 r. pod numerem tel. 86 473 73 21

ODBIERANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE ODPADY KOMUNALNE POCHODZĄCE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe, przygotowane do transportu (porozkręcane, rozmontowane itp.),
- odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów, przygotowane do transportu (spakowane w pojemniki, worki o odpowiedniej wytrzymałości, waga jednego pojemnika/worka nie może przekroczyć 30 kg) lub w workach typu big-bag - do 1000 kg,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyte opony (z pojazdów osobowych),
- chemikalia, przeterminowane leki (w szczelnych pojemnikach, workach),
- odpady zielone.

Po terminie przyjmowania zgłoszeń na odbiór odpadów problemowych, zostaną ustalone harmonogramy odbioru poszczególnych frakcji. Mieszkańcy którzy zgłoszą potrzebę odbioru odpadów problemowych, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach odbioru konkretnego rodzaju odpadu.
Wszystkie odpady należy pozostawiać w sposób umożliwiający pracownikom prawidłowy załadunek na pojazd transportujący
(w pojemnikach, workach, skrzynkach itp.,).

Odpady problemowe powinny być wystawione przed posesją do godz. 7:00, w ustalonym dniu wywozu.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator