Strona główna » Aktualności
5
wrz
2017

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację usługi

opracowanie pogłębionej diagnozy społeczno-gospodarczej oraz wyznaczenie na tej podstawie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, opracowanie map zawierających wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przygotowanie projektu Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022

Informacje w załącznikach.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator