Strona główna » Oświata, kultura, OSP » Ośrodek Pomocy Społecznej
10
kwi
2017

Powstaje Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych, podejmowanych w celu zmiany tych stanów rzeczy występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie.

4 kwietnia 2017 r. z inicjatywy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża Pani Małgorzaty Jolanty Kozickiej, odbyło się pierwsze spotkanie robocze dotyczące stworzenia SRPS na lata 2018-2025. W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Łomża Pan Piotr Kłys oraz przedstawiciele oświaty, kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Łomża, sołtysi, radni z terenu Gminy Łomża oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Ogółem było 25 osób w tym prowadzący Pan Zygmunt Klimczuk doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Prowadzący przygotował szereg zestawień obrazujących charakterystykę Gminy Łomża: komunikację, demografię, problemy społeczne, bezrobocie, przestępczość czy niepełnosprawność.

Podczas spotkania zostały utworzone trzy grupy robocze: grupa ds. socjalnych, grupa  ds. oświaty, grupa ds. kultury. Przez grupy robocze została wypracowana analiza SWOT. Omówiono mocne i słabe strony jak również zagrożenia i szanse rozwoju Gminy Łomża.

Było to owocne spotkanie pozwalające na szerokie spojrzenie, omówienie problemów i rozwoju Gminy Łomża.

Kolejne spotkanie odbędzie się 10 maja 2017 roku.  Tematem będzie stworzenie diagnozy, celów i zadań Strategii.

  • Powstaje Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  • Powstaje Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  • Powstaje Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  • Powstaje Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Wiadomość opublikowana przez: Administrator