Strona główna » Dla mieszkańców » Gospodarka odpadami
15
mar
2017

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomża - informacje ogólne

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wymusza realizację obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych przez
każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej w sposób zgodny z przepisami. Niniejsza ustawa nakłada obowiązek odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy na samorząd
lokalny.

Szczegóły w załączniku.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator
Tematy pokrewne (tagi): odpady komunalne,