Strona główna » Dla mieszkańców » Gospodarka odpadami
13
mar
2017

Odbiór odpadow problemowych zgłoś do końca marca

W kwietniu 2017 r. zorganizowany zostanie odbiór odpadów problemowych z terenu gminy Łomża - bezpośrednio z posesji mieszkańców.

Zapotrzebowanie odbioru odpadów należy zgłosić do dnia 31 MARCA 2017 r. pod numerem tel. 86 4737321

 

ODBIERANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE NASTEPUJĄCE ODPADY KOMUNALNE POCHODZĄCE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, przygotowane do transportu (porozkręcane, rozmontowane itp.),

- odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów, przygotowane do transportu (spakowane w pojemniki, worki o odpowiedniej wytrzymałości, waga jednego pojemnika/worka nie może przekroczyć 30 kg) lub w workach typu big-bag - do 1000 kg,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyte opony (z pojazdów osobowych),

- chemikalia, przeterminowane leki (w szczelnych pojemnikach, workach),

- odpady zielone nieulegające biodegradacji.

 

Po terminie przyjmowania zgłoszeń na odbiór odpadów problemowych, zostaną ustalone harmonogramy odbioru poszczególnych frakcji. Mieszkańcy którzy zgłoszą potrzebę odbioru odpadów problemowych, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach odbioru konkretnego rodzaju odpadu.

Wszystkie odpady należy pozostawiać w sposób umożliwiający pracownikom prawidłowy załadunek na pojazd transportujący
(w pojemnikach, workach, skrzynkach itp.,).

Odpady problemowe powinny być wystawione przed posesją do godz. 7:00, w ustalonym dniu wywozu.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator
Tematy pokrewne (tagi): odpady komunalne,