Strona główna » Dla mieszkańców » Gospodarka odpadami
7
mar
2017

Od kwietnia nowe stawki za śmieci

Od kwietnia 2017 r. mieszkańcy gminy Łomża zapłacą więcej za śmieci. Główny powód podwyżki to wzrost cen o 27% za przyjęcie odpadów na miejskim wysypisku śmieci w Czartorii, do której trafiają śmieci z gminy Łomża i okolicznych gmin. - Robiliśmy wszystko, by uniknąć tej podwyżki. Wspólnie z włodarzami sąsiednich gmin wystosowaliśmy pismo do Prezydenta Łomży, aby jeszcze raz przeanalizował koszty – tłumaczy wójt gminy Piotr Kłys. – Niestety nie udało się wpłynąć na zmianę tej decyzji.

Wzrost opłat w gminie Łomża spowodowany jest także stale rosnąca liczba gospodarstw, w których śmieci są gromadzone w sposób selektywny. W lutym ubiegłego roku 65% mieszkańców deklarowało segregowanie odpadów, a obecnie liczba ta wzrosła do 77%. W 2017 roku dochód z opłat za gospodarowanie odpadami nie pokryłby poniesionych kosztów związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na koszty funkcjonowania systemu składają się: odbieranie, transport, zbieranie odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu oraz edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

Wójt Piotr Kłys jeszcze przed styczniową sesją przedstawił Radzie Gminy propozycję trzech możliwych wariantów podwyżki. Radni zdecydowaną większością głosów – 11 głosów „za”, 3 „przeciw” - wybrali wariant drugi, który zakłada podniesienia stawki opłat średnio o 27%. Co to oznacza dla mieszkańców? Cena śmieci dla gospodarstw jednoosobowych wzrośnie z 9 zł na 11 zł w przypadku segregacji śmieci i z 17 zł na 18 zł, gdy nie będą one posegregowane. W gospodarstwach 2 i 3-osobowych opłata wzrośnie z 18 zł na 25 zł (śmieci segregowane) i z 33 zł na 41 zł (niesegregowane), w gospodarstwach 4 i 5-osobowych z 30 zł na 41 zł (segregowane) i z 56 zł na 68 zł (niesegregowane), a w największych gospodarstwach 6-osób i więcej z 39 zł na 53 (segregowane) i z 72 zł na 87 zł (niesegregowane). Zawiadomienia o podwyżce, dzięki uprzejmości sołtysów, już docierają do mieszkańców.

Gmina Łomża w zamian za opłatę śmieciową oferuje swoim mieszkańcom najszerszy w regionie zakres usług. Odbiór odpadów zmieszanych odbywa się dwa razy w miesiącu, odbiór odpadów selektywnie zbieranych raz w miesiącu, ale w okresie letnim bioodpady zbierane są dwa razy w miesiącu.
Poza tym Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża dwa razy w roku organizuje odbiór odpadów problemowych bezpośrednio z nieruchomości, a przez cały rok przyjmowane są one w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

  • Od kwietnia nowe stawki za śmieci
Wiadomość opublikowana przez: Administrator
Tematy pokrewne (tagi): odpady komunalne,

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.