Strona główna » Dla mieszkańców
31
sty
2017

17-ty Światowy Dzień Walki z Rakiem

4 lutego 2017 r. przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem. Hasłem przewodnim jest nadal aktualny APEL Polskiej Unii Onkologii i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej. Apel ten prezentujemy poniżej.

Apel Prezesa i Zarządu Głównego Polskiej Unii Onkologii 
Stowarzyszenia ponad wszelkimi podziałami 
skierowany: DO WSZYSTKICH OBYWATELI NASZEGO KRAJU

Szanowni Państwo, 

W imieniu Zarządu Głównego Polskiej Unii Onkologii zwracam się do wszystkich Obywateli naszego Kraju z gorącym apelem, o podjęcie wspólnych energicznych działań na rzecz realizacji Narodowego Programu do Walki z Rakiem. 

Wobec dramatycznie pogarszających się warunków Walki z Rakiem w Polsce i zapaści w jej finansowaniu, szczególnie w ostatnim okresie wdrażania reformy ochrony zdrowia - potrzebą chwili jest konsolidacja całego społeczeństwa i środowiska lekarskiego celem uzyskania możliwie szybkiej poprawy tej niekorzystnej dla obywateli naszego kraju sytuacji. 

Apel nasz jest wyrazem niepokoju o dalszy rozwój onkologii i hematologii w Polsce. Znamy dobrze potrzeby w zakresie walki z nowotworami w naszym kraju a środowisko onkologów jest zintegrowane i potrafi tę walkę prowadzić. Wiemy również, ze środki wynegocjowane z Regionalnymi Kasami Chorych, dla tego rozwoju nie są wystarczające, co może doprowadzić do pogorszenia jakości świadczonych usług.

Panie Prezydencie 
Panie Premierze 
Panie Ministrze Zdrowia 
Panie i Panowie Dyrektorzy Kas Chorych

Apelujemy, aby Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej mieli zapewnione możliwości profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia nowotworów na takim poziomie, na jakim szanse wyleczenia lub przedłużenia życia są największe. Środki, obecnie przeznaczone na walkę z rakiem, takich możliwości nie dają.

Panie i Panowie Posłowie i Senatorowie

Wasze głosy zaważą nad możliwością uchwalenia ustaw pozwalających na jak najszybszą realizacją Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych i dalszy rozwój regionalnej opieki onkologicznej. 

Onkolodzy i hematolodzy polscy są przygotowani merytorycznie i organizacyjnie do skutecznego rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych. Nie spełnią jednak pokładanych w nich nadziei bez zapewnienia im niezbędnych środków. Skala potrzeb jest niewątpliwie duża, ale w pełni uzasadniona i realistyczna. Wprowadzona reforma systemowa w ochronie zdrowia niezbędnych środków szybko nie zapewni.

Szanowni Państwo

Pragniemy pozyskać do współpracy w Polskiej Unii Onkologii ludzi o wielkim autorytecie społecznym, wysokim poziomie merytorycznym, zdolnych do zgodnego, solidarnego i zdeterminowanego współdziałania ponad podziałami w sprawie realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. 

Liczymy na współudział nie tylko Prezydenta i Premiera RP, Ministra Zdrowia, Dyrektorów Kas Chorych, Posłów i Senatorów ale również przedstawicieli innych grup zawodowych z organizacji rządowych lub pozarządowych, lekarzy, finansistów, ekonomistów, menadżerów, prawników, przedstawicieli środków masowego przekazu - przede wszystkim osób znanych z działalności społecznej i obdarzonych powszechnym zaufaniem

Nowotwory złośliwe są drugą pod względem częstości przyczyną zgonów w Polsce i stanowią ponad 20% wszystkich zgonów - po chorobach serca i naczyń.

OZNACZA TO, ŻE CO 5-ty MIESZKANIEC POLSKI UMIERA Z POWODU NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO, A CO 4-ty ZACHORUJE NA TĘ CHOROBĘ. 

Rocznie na nowotwory złośliwe w Polsce zapada 110 tys. osób i około 80 tys. umiera z tego powodu. 

Każdego dnia w Polsce ponad 300 osób zachorowuje na raka a ponad 220 z tego powodu umiera. 
Są to dane statystyczne, które nabierają szczególnie dramatycznego wyrazu i wymiaru dla tych, którzy sami, lub których najbliżsi są bezpośrednio dotknięci chorobą nowotworową, szczególnie w sytuacjach zagrożenia śmiercią z powodu niepowodzenia leczenia co ma miejsce najczęściej z powodu zbyt późno wykrytej, błędnie zdiagnozowanej lub co gorsza niewłaściwie leczonej choroby. 

Według wiarygodnych prognoz epidemiologicznych w 2010 roku nowych zachorowań na nowotwory będzie 160 tys., a zgonów 100 tys. 

Obecnie szansa wyleczenia chorych na nowotwory złośliwe w Polsce nie przekracza 30%. W krajach o lepiej zorganizowanej ochronie zdrowia (USA, Europa Zachodnia) osiąga się 50% wyleczeń. 

Osiągnięcie znaczącej poprawy wyników i jakości leczenia chorych na nowotwory w Polsce jest możliwe w ciągu najbliższych 5 - 10 lat. 

Chorzy na raka umierają w cierpieniu i w ciszy. Nie organizują protestów. 
Dziś w ich imieniu przemawiamy my wszyscy zrzeszeni w Polskiej Unii Onkologii. 
Decyzja o stworzeniu właściwego systemu finansowania współczesnych możliwości profilaktyki, rozpoznawania i leczenia nowotworów w Polsce ma nie tylko wymiar wielkiej odpowiedzialności politycznej, ma również wymiar moralny. 

Wnosimy o jak najszybsze stworzenie warunków do realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych poprzez uchwalenie ustawy sejmowej i zapewnienie środków do jej realizacji. 

Jak najszybsze zrealizowanie celów wytyczonych przez Polską Unię Onkologii jest naszą wspólną powinnością i obowiązkiem wobec wszystkich chorujących obywateli naszego kraju!POLSKA UNIA ONKOLOGII JEST STOWARZYSZENIEM PONAD WSZELKIMI PODZIAŁAMI
I PRZYSTĄPIENIE DO NIEJ JEST OTWARTE DLA WSZYSTKICH OSÓB I ORGANIZACJI. 

SKŁADAMY PROPOZYCJĘ ADRESOWANĄ DO CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA: 

KAŻDY LEKARZ CZŁONKIEM POLSKIEJ UNII ONKOLOGII. 
WSZYSCY MIESZKAŃCY POLSKI POPIERAJĄ CELE POLSKIEJ UNII ONKOLOGII.
 

Potrzebne jest nam udokumentowane wsparcie całego Społeczeństwa w realizacji celów
i zadań Polskiej Unii Onkologii

w imieniu Zarządu Głównego Polskiej Unii Onkologii 

Dr n. med. Janusz Meder 
Prezes Polskiej Unii Onkologii

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.