Strona główna » Dla mieszkańców » Gospodarka odpadami
27
sty
2017

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Mieszkańcy Gminy Łomża mogą samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) Komunalnych który mieści się w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, zbierane selektywnie (w tym odpady problemowe).

Rodzaje selektywnie zbieranych odpadów komunalnych odbieranych bezpłatnie w Punkcie:
a) odpady surowcowe (papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe),
b) szkło,
c) odpady biodegradowalne w tym odpady zielone,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe (nie więcej jak 1000 kg rocznie na jedno gospodarstwo domowe),
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
f) zużyte baterie i akumulatory,
g) chemikalia,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów (nie więcej jak 1000 kg rocznie na jedno gospodarstwo domowe),
i) zużyte opony (nie więcej jak 200 kg rocznie na jedno gospodarstwo domowe),
j) odpady zielone (nie więcej jak 600 kg rocznie na jedno gospodarstwo domowe).


Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.


UWAGA
Warunkiem przyjęcia bezpłatnie odpadów jest okazania na miejscu dowodu osobistego oraz złożenie podpisanego oświadczenia, że odpady komunalne pochodzą z nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Łomża.
Tel. Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii: 513026849
Tel. Urząd Gminy Łomża: 86 4737321

Punkt prowadzi:
Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży
ul. Akademicka 22
18-400 Łomża

Poza tym, mieszkańcy Gminy Łomża mogą samodzielnie dostarczyć:

a)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

     - w każdą ostatnią sobotę miesiąca, na parking CH Kaufland przy ul. Piłsudskiego w Łomży,

b)   - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00, do punktu mieszczącego się przy siedzibie ZGO Sp. z o.o., ul. Akademicka 22 w Łomży.

c)    przeterminowane leki: do punktu, który mieści się w Punkcie Aptecznym; Wygoda, ul. Kościelna 39.

 

TANSPORT ODPADÓW PROBLEMOWYCH DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW PROBLEMOWYCH

 

Gmina w wyznaczonym terminie, bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych organizuje transport odpadów problemowych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do których należą:

 

- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- zużyte opony,

- odpady zielone.

 

Zapotrzebowanie na transport odpadów problemowych bezpośrednio z nieruchomości należy uprzednio zgłosić pod nr. tel. 86 4737321.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator
Tematy pokrewne (tagi): odpady komunalne,