Strona główna » Oświata, kultura, OSP
30
cze
2016

Praca dla lokalnego animatora sportu

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A, 18-400 LOMŻA ogłasza nabór na Lokalnego Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Pniewie .ul Szkolna 1 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2016r. w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”.

Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie zawarta na  6 miesięcy: od 01.07.2016 –31.12.2016

Ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca – 80 lub 160 godzin

Praca w godzinach popołudniowych od godz. 15.00 w dni robocze oraz weekendy, według ustalonego harmonogramu

I. Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu:

1) Ukończony 18 rok życia.

2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

4) Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5) Kandydat nie pobiera wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

II. Wymagania dodatkowe:

1) Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu, instruktora sportu i rekreacji,

2) Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizowanie, prowadzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych (w tym imprez, turniejów itp.),
 • działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,
 • włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie obiektu sportowego,
 • współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej,
 • organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej,
 • angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki,
 • realizacja zadań Animatora zgodnie z zatwierdzonym Programem Ministra Sportu i Turystyki pn. „Lokalny Animator Sportu” na rok 2016,
 • dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu,
 • nadzór na realizacją harmonogramu korzystania z boisk oraz prowadzenie „Kalendarza Orlika”,
 • dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Sposób i termin składania ofert:

1) Oferty należy składać osobiście do dnia 1 lipca 2016 roku (piatek) do godziny 12:30

w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A,

 tel. 86 216 58 36, tel. 507 704 771, osoba  do  kontaktów  Tomasz Tyszka.

2) Dokumentów nie odsyłamy.

Wymagane dokumenty:

1. Oferta (wzór w załączniku )

2. Życiorys (CV)

3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadanie uprawnień trenerskich lub instruktorskich,

4. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, listy referencyjne (jeśli dotyczy),

5. Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje (jeśli dotyczy).

 

Dyrektor Zarządu Ekonomicznego

          Szkół Gminy Łomża

               Tomasz Tyszka

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

Załączniki

 1. Pobierz załącznik

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

 • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
 • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
 • Korzystamy z Google Maps
 • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.