Strona główna » Samorząd » Rada Gminy
1
cze
2016

Jednomyślne absolutorium w gminie Łomża

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi gminy Łomża za wykonanie ubiegłorocznego budżetu podczas XX sesji rady gminy. - Wykonanie budżetu, po raz pierwszy w historii zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową bez ani jednej uwagi – podkreślał wójt Piotr Kłys.

Radni, po przedstawieniu przez wójta i skarbnika gminy sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok, nie mieli wątpliwości podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium włodarzowi gminy Łomża. W głównej mierze zadecydowały o tym zrealizowane na przestrzeni roku inwestycje na terenie gminy oraz konsekwentnie realizowane oszczędności, które pozwoliły uniknąć zaciągania dodatkowego kredytu. Budżet w roku 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 371 752 zł.

Podczas wtorkowej sesji radni uchwalili także zmiany w budżecie oraz udzielili pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu, która polegać ma na dofinansowaniu budowy chodnika w Starej Łomży nad Rzeką oraz zakupie materiałów do wykonania utwardzenia pobocza drogi w obrębie wsi Janowo. Radni przychylili się również do wniosku o zniesienie statusu pomnika przyrody drzewa w Konarzycach, które zagrażało bezpieczeństwu mieszkańców.

 

  • Jednomyślne absolutorium w gminie Łomża
  • Jednomyślne absolutorium w gminie Łomża
Wiadomość opublikowana przez: Administrator