Strona główna » Oświata, kultura, OSP » Biblioteki

Wakacje w bibliotece

,,Z poradnią za pan brat” to hasło spotkań organizowanych w BPG Łomża z/s w Podgórzu we współpracy z Poradn...
więcej

Uroczyste otwarcie Biblioteki w Podgórzu

6 maja nastąpiło uroczyste i oficjalne otwarcie Biblioteki w Podgórzu. Inwestycja pn. „Rozbudowa infrastruk...
więcej

I miejsce za wizytę studyjną dla naszej Biblioteki!

W poprzednim roku wiele bibliotek w całej Polsce miało możliwość partycypowania w programie grantowym „Wizy...
więcej