BIP Gminy Łomża

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 27 września 2018 r. o godz. 10:00 (czwartek) w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2018 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024,
c) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łomża.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: piątek, 21 wrz 2018 15:37
Data opublikowania: piątek, 21 wrz 2018 15:43
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 324 razy