BIP Gminy Łomża

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

przebudowa drogi Stare Sierzputy - droga krajowa nr 61

Działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „przebudowa drogi gminnej nr 105 682 B i nr 105 685 B droga krajowa 61 – Stare Sierzputy” zostało udzielone zamówienie firmie BIK-PROJEKT sp. z o.o. w Łomży z siedzibą w Łomży przy ul. Poligonowej 32.

Cena wybranej oferty wynosi 1 614 041,25 (słownie: jeden milion sześćset czternaście tysięcy czterdzieści jeden 25/100) złotych brutto.

Okres gwarancji 60 miesięcy,

Termin realizacji 31 października 2018 r.

Data powstania: piątek, 20 kwi 2018 15:24
Data opublikowania: piątek, 20 kwi 2018 15:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 kwi 2018 15:11
Opublikował(a): Krystyna Lipińska
Zaakceptował(a): Krystyna Lipińska
Artykuł był czytany: 217 razy